مدیر کل منابع طبیعی مطرح کرد

تصویب 60 میلیارد تومان برای طرح های آبخیزداری استان

امسال 60 میلیارد تومان برای اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری در خراسان جنوبی مصوب شد. 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان این که در نشست های مردمی بیش از ۸۰  درصد درخواست های آن به اجرای طرح های آبخیزداری برمی گردد افزود: اکنون نگرانی و دغدغه مردم نسبت به ملی شدن اراضی از بین رفته است و بیش از  ۸۰ درصد درخواست ها در مورد طرح های آبخیزداری است که با توجه به تصویب طرح عملیات آبخیزداری در بالادست قنات ها و تعیین اعتباری بیش از ۶۰ میلیارد تومان این نگرانی در حال برطرف شدن است. 
«علیرضا نصرآبادی» ادامه داد: برای تغییر نگاه جامعه هدف و حل دغدغه مردم اقدام به برگزاری نشست های مردمی از سال گذشته در همه شهرستان ها کرده ایم.   وی مهم ترین هدف از برگزاری نشست ها را آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و اصلاح نگاه جامعه مخاطب نسبت به منابع طبیعی دانست و گفت: سال گذشته ۱۹ نشست و از ابتدای امسال تاکنون شش نشست مردمی برگزار شده است. به گفته وی در این نشست ها پس از طرح مشکل، راهکارهای مورد نیاز توسط کارشناسان اعلام می شود و چنان چه نیاز به پیگیری داشته باشد توسط دفتر ستادی اداره کل بررسی و نتیجه کتبی به متقاضی اعلام می شود.