printlogo


اولین سند خراسان جنوبی در سلسله سند مدافعان حرم
مرتضی، شهید دفاع از حرم دختر حضرت مرتضی

شاهد - اولین ها همیشه برجسته ترند. سر سلسله ها بزرگند. به تک گل هایی می مانند که بهار را آغاز می کنند. من با این ضرب المثل که می گوید «با یک گل بهار نمی شود» نمی توانم ارتباط برقرار کنم، چون باور دارم بهار با رویش اولین گل آغاز می شود و حتی «تک گل» هایی می شناسم که خود نه یک بهار که بهار مدام را ساخته اند.
نگاه کنید پیامبر(ص) در هر عصری تنها و تک و یک است اما چه بهاری به تن زمین می کند؟ آخرین حجت خدا هم تک و یک است اما همه جهان را به بهار می برد، حتی اگر یک گل نتواند همه بهار را رقم زند اما چون اولین است عزتی صد چندان دارد.
به «یک» می ماند که تا نباشد، اعداد آغاز نمی شوند.
من این یک ها را هزار می بینم در سنجش ارزشی که هزاران را هم به دنبال خویش دارند. از این منظر برای من و همه ما شهید «مرتضی بصیری پور» همان گلی است که آغاز بهار را نوید می دهد.
 اولین سند افتخاری است در سلسله سند مدافعان حرم که به نام خراسان جنوبی نوشته اند و از امروز، پرچم این استان هم تا عرش اهتزاز می یابد به نام «مرتضی» که نام از مرد مردان مولا علی(ع) دارد و «پور بصیرت» بود در زمانه ای که بسیاری راه را گم می کنند. «مرتضی» راه را یافت، راهی که او را به کربلا رساند تا در عاشورایی دیگر، در دفاع از حرم به هل من ناصر ابا عبدا...(ع) لبیک گوید.
«مرتضی» اولین مرد مردستان خراسان جنوبی است که در دفاع از حرم به شهادت می رسد و مردم هم قدر اولین گل را خوب می دانند و حماسه حضورشان در استقبال و تشییع «مرتضی» نشان داد که اصحاب بصیرت و غیرت، راهیان صراط مستقیم را عزیز می دارند.