printlogo


یادداشت
دختر یعنی شمیم بهشت
غلامرضا بنی اسدی

 ما دختر را بزرگ می شماریم . تکریم دختر، تکریم انسانیت است. در نگاه اسلام زن و دختر را مقام، شان و جایگاه حضرت زهرا(س)است. کوثری که ادامه دار بودن حق را تضمینی سبز و هماره شکوفاست.
او نه جنس دوم که حتی نفر اول است چنان که در حدیث شریف کسا در تعریف اهل بیت، آغاز و محور، بی بی فاطمه است- سلام ا… علیها « فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها» حالا این نگاه را بگذارید در کنار نگاه عرب آن روز که دخترکان را زنده زنده به گور می سپردند و باز بگذارید در کنار نگاه امروز غربیان به زن که او را در ترازوی جسمیت و جنسیت می گذارند.
در این سنجش است که می بینیم زنِ مسلمان شوکتی روز افزون دارد و دختر مسلمان نیزجایگاهی که هر روز بالاتر می رود. در اسلام دختران را به صفات حمیده می خوانند و یکی از آنان می شود فاطمه معصومه(س) که با صفت کریمه مقامی پر احترام می یابد. تولد هموست که در آغاز دهه کرامت بر پیشانی تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می نشیند تا دختران، صاحب روز اختصاصی خود شوند و نگاه پرکرامت دیگران را به خویش بخوانند. در این نگاه، دختر منشا خیر کثیر و رحمت فراوان است. با اوست که زندگی معنا می یابد. با اوست که می توان حیات را به شوکت طیبه آراست. با اوست که می شود با شکوفایی استعدادها، زمین را به شمیم بهشت، ترنم بخشید.
مگر بی بی معصومه(س) چنین نکرد که با حضور خود و انفاس خود، خاک قم را عبیرآمیز کرد و نام این دیار را به تکریم در احادیث نشاند؟ مگر به برکت وجود او نیست که از خاک کویری قم، ستاره می روید و نگاه آسمان را به خود می کشد؟ از همین کویر، ماهی طلوع می کند و ایران را به مهمانی مهتاب می برد. از همین قم، خط های نوری بر زمین جاری می شود که آدرس بهشت را به همه می رساند و این همه تبرک یافته از نام دختری است که انگار خدا او را خلق کرده است تا این دیار و این تاریخ را سرفراز کند. باری، دختر عزیز است.
دختر کریمه است، عظیمه است اگر در تراز دینی رفتار کند و تعریف شود.
این نکته ظریفی است که دختران امروز باید به فراست دریابند و زندگی را فرصتی برای تعالی شمارند و بدانند که با متعالی شدن آنان، جامعه و جهان هم به تعالی خواهند رسید که دختران را و زنان را و مادران را قدرتی خدادادی است که می تواند مردان را به معراج برساند. این فرصت و نعمت است که آنان را صاحب جایگاه می کند و خود البته باید مراقب این شان خویش باشند و از آن حراست کنند با علم آموزی، با اخلاق، با عفاف، با پاکیزه دلی و پاکی دیده. مراقب باشند و امانت الهی انسانی خویش را مرزبانی کنند تا انسان، پاکیزگی حیات را تجربه ای مومنانه کند ان شاءا...